• Komunikat - kask sportowy

    Przedsiębiorca Katarzyna Sarnat-Hofman prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej SEVEN POLSKA w Murowanej Goślinie, Rafał Goldmann prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Goldmann „SEVEN POLSKA” wspólnik spółki cywilnej SEVEN POLSKA w Murowanej Goślinie informują, że wprowadzony do obrotu kask sportowy przeznaczony dla dzieci do jazdy na rowerze, deskorolce, hulajnodze, rolkach, wrotkach Art. NO. 9052 (kod fabryczny MTV08) kod EAN 5902308590526, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, z uwagi na brak określonych informacji w instrukcji użytkowania jak: brak odesłania do rozporządzenia 2016/425, brak adresu jednostki notyfikowanej uczestniczącej w ocenie zgodności wyrobu, przy numerze normy EN 1078 Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek, nie podano daty jej przyjęcia oraz nie załączono do wyrobu deklaracji zgodności. Powyższe ogłoszenie zamieszcza się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.